Rahčan – Ella se bouří

Datum a čas představení
6.4.2024 | 11:30

HOST: Mgr. Andrej Števko – MUNI, ve své práci se věnuje sámské literatuře a na Masarykově univerzitě vyučuje sámský jazyk.

Anne Marte Blindheim / Norsko / 2022 / 59 min

Ella patří k národu Sámů, původnímu obyvatelstvu severní Evropy. Zároveň je popovou hvězdou a aktivistkou, které záleží na ochraně sámského kulturního dědictví i severských ekosystémů.

V horách na severu Norska, odkud Ella pochází, se kromě jedinečného přírodního bohatství nacházejí i rozsáhlé zásoby mědi. Když norská vláda vydá povolení v oblasti těžit a úchvatnému
fjordu hrozí zamoření toxickým odpadem, Ella se rozhodne jednat a postaví se do předních řad
protestního hnutí. Jedinou cestou, jak dosáhnout zastavení těžby, se ukazuje být občanská neposlušnost. Úspěšná mladá hudebnice se stává aktivistkou usilující o respekt k planetě
a přírodě a dostává se tak do konfliktu se zájmy těžebních společností. Film rámovaný sámským
elektropopem zároveň nahlíží do komunity Sámů, historie jejich nucené asimilace, ale i vůle zachovat své tradice a své přirozené prostředí.