Mezi dešti

Datum a čas představení
5.4.2024 | 14:00

HOST: Mgr. Martin Schmiedl, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové, Katedra politologie

Andrew H. Brown, Moses Thuranira / USA, Keňa / 2023 / 82 min

Chlapec Kole, příslušník keňského kmene Turkana, má ve své vesnici na starost stádo koz. Dlouhé sucho však zostřuje konflikty se sousedním kmenem Samburu
a mezi dešti není na
dětství čas. Kole se musí rychle stát mužem a zapojit se do ochrany kmene.

Turkanská kultura, stará 28 tisíc let, je dnes kvůli extrémnímu suchu na pokraji zániku. Deště se podle místních šamanů vytrácejí, protože lidé rozzlobili ducha přírody. Slunce vysušilo hraniční řeku a svádí kmeny do cyklu násilí. I Kole si musí vybrat: stane se v nelítostném prostředí přírodních zákonů predátorem, nebo obětí? Film zachycuje nejen chlapcovu proměnu, ale
i jedinečné tradice ohroženého kmene, jehož členové dodnes žijí v úzkém propojení s přírodou
a udržují zvyky věštění z vnitřností i drsné zkoušky mužnosti. Pro kmen Turkana se mír zdá být
v nedohlednu stejně jako déšť…